Zajímavé odkazy

www.apostolskacirkev.cz
Apoštolská církev v Čechách (infomace, odkazy na další sbory Apoštolské církve...)

http://www.debora-tabor.com
Apoštolská církev v Táboře (Stanice Apoštolské církve v Č. Budějovicích)

http://teenchallenge.cz
Pomoc lidem jejichž životy byly zasaženy problémy s hněvem, rebelií, depresí, zneužíváním drog...

http://www.ovecka.eu
Společnost sdružující rodiny, které vychovávají dítě s Downovým syndromem