Jak jsem se setkal s Bohem

Jmenuji se Pavel. Nikdy jsem nespáchal žádný velký hřích. Žádnou velkou krádež nebo vraždu. Snažil jsem se mít rád lidi a žít tak, abych jim neubližoval. Ale to bylo asi tak všechno.
Neměl jsem moc příjemných zážitků ze vztahů s lidmi. Po práci jsem většinou šel domů a žil spíš jako samotář. Chodíval jsem sice s kolegy na pivo, ale přesto jsem mezi ně úplně nezapadl. Hledal jsem vztah s ženou, která by se mnou mohla žít a rozuměla mi, ale ani tady jsem žádný úspěch nezaznamenal. Spíš jsem přežíval, než abych opravdu žil.
Měl jsem ale jednu vzdálenou tetu (žila v Berlíně), která se za mě i za moji mámu modlila. Když jsme se jednou za čas viděli osobně, slyšel jsem od ní něco o Bohu a Ježíši Kristu. Říkala, že každý člověk půjde po smrti k Božímu soudu. To jsem byl ještě ochoten přijmout, celkem jsem si věřil, že bych tam nedopadl špatně. Ale řekla mi také, že kdo neuvěří v Ježíše, u soudu neobstojí.
Postupně jsem se o Ježíše začal zajímat. Táhlo mě to k němu, protože se zdálo, že má odpovědi na moje otázky. V Bibli jsem také četl, že Ježíš dokonce uměl uzdravit každou nemoc. Nejlepší ale bylo, že když uznám, že umřel na kříži i za moje hříchy, budou všechna Boží zaslíbení platit i pro mě. Chtěl jsem tomu věřit, ale nějak to nešlo. Nechtěl jsem jít ani do církve – co kdybych narazil na nějaké sektáře?
Několik let jsem dál žil po svém. Nechtělo se mi uznat, že dát svůj život Ježíši bude lepší, než si ho řídit sám. Nakonec jsem však svůj život v modlitbě Kristu svěřil, on mě slyšel a vzal mě za slovo. Odpustil mi všechny moje hříchy a daroval mi věčný život. Najednou jsem se už nebál jít mezi křesťany a brzy jsem si dokonce v církvi našel výborné přátele.
Snažil jsem se žít správným křesťanským životem, ale stále to nebylo ono. Znovu jsem narážel na vlastní chyby. Díky tomu jsem poznával, co to znamená být hříšný. Zjistil jsem ale, že když Ježíše upřímně požádám o pomoc a odpuštění, Ježíš mi opravdu odpustí a začne měnit můj život. Ježíš přinesl do mého života skutečný vnitřní pokoj. Apoštol Pavel v Bibli říká : „ Boží pokoj, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ On mě také zbavuje strachu z budoucnosti, který asi všichni občas prožíváme.
Bůh mi dal zažít i to, jak to vypadá, když uzdravuje. Nakonec mi přivedl i výbornou manželku a dvě príma dcery. Poznal jsem, že víra v Boha není slabost. S jeho pomocí se totiž snažím oplácet zlo dobrem. Bůh naplňuje můj život.
Pavel N.