Pravdivý a stále aktuální příběh

Pastor George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přišel jednou v jedno velikonoční nedělní ráno do kostela nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klec, kterou položil vedle kazatelny. Více lidí v údivu nazdvihlo obočí, když pastor začal mluvit.

Říkal, jak se včera procházel po městě a uviděl naproti chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem. Zastavil ho a zeptal se: "Co to tam máš, synku? " "Jen pár starých ptáků, " odpověděl. "Co chceš s nimi dělat? ", zeptal se pastor. "Sebrat je domů a hrát si s nimi, " odpověděl. "Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se porvali. Vsadím se, že se dobře pobavím." " Ale dřív nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?" "Ale, mám i pár koček, " řekl malý chlapec. "rádi si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim." Pastor na moment ztichl. "Kolik chceš za ty ptáky, synku? " "Coo??!!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají - a vůbec nejsou pěkní!" " Kolik?" - Znovu se ptá pastor. Chlapec si ho přeměří, jako by byl blázen a říká: "10 dolarů! " Pastor sáhl do kapsy a vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel rychle jako blesk.

Pastor zvedl klec a nesl ji na konec aleje, kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel dvířka a klepáním na mřížku klece přesvědčil ptáčky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelnici a potom pastor začal vyprávět tento příběh:

Jednoho dne mluvil Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil z Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal: "Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, starou návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!" "Co s nimi budeš dělat? " zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: "Chaa, budu si s nimi hrát! Budu je učit jak se ženit a rozvádět, jak se mají nenávidět a škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat. Naučím je jak vynalézt pušky a bomby a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!" "A co uděláš potom? " zeptal se Ježíš. "Zabiju je! " hrdě se vypnul Satan. "Kolik za ně chceš? " zeptal se Ježíš. "Snad bys ty lidi nechtěl?! Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět. Poplivají tě, budou Tě proklínat a zabijí tě! Určitě je nechceš!" "Co za ně chceš? " zeptal se Ježíš znovu. Satan se podíval na Ježíše a zakřenil se: "Každou Tvou slzu a všechnu Tvou krev!" "Ježíš řekl: "Máš to mít! " a zaplatil.

Pastor zvedl klec, otevřel dveře a odešel z kazatelny.