Kdo jsme

Náš sbor je součástí Apoštolské církve, jsme evangelikální církví a patříme k celosvětovému letničnímu hnutí.

Jako církev věříme všem biblickým pravdám, jako je například pokání,odpuštění hříchů, znovuzrození, křest, obdržení Ducha svatého, duchovní dary, večeře Páně, modlitba za nemocné a vyučujeme je. Praktikujeme již mnoho let biblické křesťanství podle apoštolského učení víry. Ne z tradice, ale z živého a radostného vztahu víry k našemu Pánu Ježíši Kristu, o kterém chceme také rádi svědčit a přiblížit vám jej.

 

Naše aktivity

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Sborové shromáždění (Bohoslužba) pro dospělé i pro děti.

Riegrova 17, neděle 10:00

 

SKUPINKY

Besedy a setkání, je zde prostor pro osobní rozhovory.

Pro upřesnění místa a času konání nás prosím kontaktujte

(Skupinky jsou po nedělním shromáždění nejdůležitější setkání.)

 

Dětský klub AWANA

Škola T.G. Masaryka ve Vrátě, Pátek odpoledne

Klub pro děti školního věku.

Zábava, hry, dovednosti.

 

OSTATNÍ

Máme mnoho jiných pravidelných i nepravidelných aktivit.

Konkrétní informace na kontaktní adrese.

 

Jste srdečně zváni