NAŠE ADRESA

Apoštolská církev Elevate
Krajinská 17
České Budějovice 37001

IČO: 14503336

Stránky: www.acbud.cz


Email: stepicekberan@hotmail.com

Náš sbor je součástí Apoštolské církve, jsme evangelikální církví a patříme k celosvětovému letničnímu hnutí.

Jako církev věříme všem biblickým pravdám, jako je například pokání,odpuštění hříchů, znovuzrození, křest, obdržení Ducha svatého, duchovní dary, večeře Páně, modlitba za nemocné a vyučujeme je. Praktikujeme již mnoho let biblické křesťanství podle apoštolského učení víry. Ne z tradice, ale z živého a radostného vztahu víry k našemu Pánu Ježíši Kristu, o kterém chceme také rádi svědčit a přiblížit vám jej.

 

Naše aktivity

NEDĚLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Sborové shromáždění (Bohoslužba) pro dospělé i pro děti.

Krajinská 17, neděle 10:00

 

Dětský klub Royal Rangers

Klub pro děti školního věku

Zábava, hry, dovednosti

 

SETKÁNÍ

Besedy a setkání, osobní rozhovory

Na živo nebo On line

 

Modlitby

Modlitební setkání, díkuvzdání Bohu

Modlitby, přímluvy (za uzdravení, vládu, osobní potřeby...)

 

OSTATNÍ

Máme mnoho jiných pravidelných i nepravidelných aktivit

Konkrétní informace na kontaktní adrese

 

Jste srdečně zváni